• Konkursy przedmiotowe

      

     1. Wszelkie informacje (regulaminy, programy merytoryczne, terminarze) znajdują się w sekretariacie w segregatorze Kuratoryjne konkursy przedmiotowe 2022/23. Organizatorem konkursów jest MSCDN, materiały są również dostępne na stronie MSCDN –  www.konkursy.mscdn.edu.pl

      

     1. W roku szkolnym 2020/2021 Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów SP następujące konkursy
     • konkurs polonistyczny
     • konkurs matematyczny
     • konkurs biologiczny
     • konkurs chemiczny
     • konkurs fizyczny
     • konkurs geograficzny
     • konkurs historyczny
     • konkurs języka angielskiego
     • konkurs języka francuskiego
     • konkurs języka niemieckiego
     • konkurs języka hiszpańskiego

     1. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursów Przedmiotowych przez ucznia, jego rodziców oraz  przez szkołę.

      

     1. Koordynatorami organizacji przebiegu etapów szkolnych jest  dyr. Agnieszka Nowińska-Samsel i p. Marcin Waracki.
     1. Uczniowie klas 4-8 SP mogą zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi przedmiotu lub koordynatorowi
      do 30 września 2022 r.
     1. Proponujemy, by spotkania nauczycieli przedmiotów wspomagające merytorycznie udział uczniów
      w konkursach odbywały się w indywidualnie umówionych z uczniami terminach lub w ramach zajęć dodatkowych (wyrównawczych, fakultetów-decyzję w tej sprawie podejmuje Nauczyciel). Intencja jest taka, by każdy uczeń przystępujący do konkursu był przygotowany i prowadzony przez naszego Nauczyciela.
     1. Aby uczeń mógł przystąpić do konkursu musi posiadać zgodę rodziców – załącznik nr 2 do regulaminu. Pozwolenie uczeń składa do koordynatora lub nauczyciela przedmiotu do 14 października 2022 r.

      

     1. Wychowawcy są zobowiązani jak najszybciej zapoznać uczniów z zasadami przystąpienia do konkursu
      oraz z uprawnieniami laureatów i finalistów.
     1. Udział uczniów jest dobrowolny. Do I etapu ma prawo przystąpić każdy uczeń.
     1. Konkursy skierowane są do uczniów klas 4-8 SP – ich celem jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. Uczeń przystępujący do konkursu powinien znać cały zakres materiału ujęty w podstawie programowej odpowiednio dla SP.

      

     1. Etapy szkolne rozpoczynają się 18 października 2022 r.

      

      

      

     Dyrektorka Szkoły

     Beata Wiśniewska-Tomczak

      


   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.