• Zasady dobrej współpracy: rodzice

    •  

     Zasady obowiązujące Rodziców

     1. Rodzice w razie potrzeby są obecni na każdym dniu otwartym, utrzymują kontakt z wychowawcą i nauczycielami różnych przedmiotów, przychodzą na umówione rozmowy indywidualne. Zawsze uczestniczą w zebraniach klasowych.
     2. Rodzic ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu zapoznawać się z korespondencją ze szkoły (dziennik elektroniczny Librus, strona internetowa szkoły, wiadomości elektroniczne).
     3. W szczególnych sytuacjach rodzic może umówić się na rozmowę z nauczycielem poza dniem otwartym. W takim przypadku należy skontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub zgłosić taką potrzebę do sekretariatu. Nauczyciel nie może rozmawiać z rodzicem (prawnym opiekunem) w czasie, gdy pełni dyżur lub gdy sprawuje opiekę nad klasą.
     4. Przed umówionym spotkaniem z nauczycielem rodzic zgłasza się do sekretariatu i prosi o powiadomienie nauczyciela o swym przybyciu.
     5. W przypadku niemożliwości spotkania w umówionym terminie należy bezzwłocznie przekazać taką informację do sekretariatu szkoły.
     6. W czasie lekcji rodzic nie wchodzi do klasy.
     7. Rodzice korzystają z toalety znajdującej się naprzeciw księgowości lub na pierwszym piętrze obok pokoju reedukacji, pozostałe łazienki są wyłącznie do dyspozycji uczniów.
     8. Rodzice (lub opiekunowie) odbierający młodsze dzieci ze szkoły zgłaszają się do opiekuna świetlicy i oczekują na dziecko przy stoliku koło sekretariatu lub  na zewnątrz szkoły.
     9. Rodzice (opiekunowie) nie wchodzą do jadalni podczas obiadu i  prowadzonych zajęć świetlicowych (to miejsce pracy nauczycieli i zabawy dla wszystkich dzieci). Niewskazane jest przynoszenie tzw. jedzenia śmieciowego.
     10.  Rodzice prowadzą prywatne lub zawodowe rozmowy telefoniczne poza pomieszczeniami dla dzieci.
   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.