• Zajęcia dodatkowe

    •  

     Zajęcia dodatkowe dzielimy na bloki:

     1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – koła, warsztaty, kluby KMO oraz fakultety (od 4 klasy). Ich głównym celem jest poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach, sensowne spędzanie czasu w szkole, kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

     2. Zajęcia wyrównawcze – realizowane od 4 klasy z wiodących przedmiotów. Głównym celem jest wsparcie uczniów w przezwyciężaniu trudności w przyswojeniu i opanowaniu treści programowych oraz stworzenie możliwości poprawy oceny z sprawdzianów. Zajęcia mają charakter indywidualnych konsultacji lub pracy nad konkretnym zagadnieniem w kilkuosobowych grupach uczniów.

     3. Zajęcia terapii pedagogicznej – na które uczęszczają uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     Udział w zajęciach dodatkowych nie podlega ocenianiu. Rodzice mogą uzyskać informacje na temat funkcjonowania dziecka w trakcie rozmowy indywidualnej z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia w czasie comiesięcznych spotkań z rodzicami.

     Szczegółowe informacje na temat oferty i zasad uczestnictwa są przekazywane uczniom i rodzicom w drugiej połowie września i są ustalane w planie lekcji.

     Zajęcia wyrównawcze i zajęcia terapii pedagogicznej  są priorytetowe. Zwolnienie z tych zajęć może nastąpić jedynie na podstawie oświadczenia rodziców.

      


     ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA W ROKU 2021/22 DLA KLAS 1-3


     KOŁO PLASTYCZNE

     kl. 1 – środa, godz. 14.55-15.40

     kl. 2a – środa, godz. 15.45-16.30

     kl. 2b – piątek, godz. 14.55-15.40

     kl. 3 – czwartek, godz. 14.55-15.40

      

     KOŁO LOGICZNEGO MYŚLENIA

     kl. 1 –piątek, godz. 14.55-15.40

     kl. 2a – czwartek, godz. 14.55-15.40

     kl. 2b – poniedziałek, godz. 14.55-15.40

     kl. 3 – poniedziałek, godz. 15.45-16.30

      

     KLUB MŁODEGO ODKRYWCY – koło przyrodnicze

     kl. 1 – czwartek, godz. 14.55-15.40

     kl. 2a – piątek, godz. 14.55-15.40

     kl. 2b – czwartek, godz. 15.45-16.30

     kl. 3 – środa, godz. 14.55-15.40

      

     PORANEK Z KSIĄŻKĄ

     kl. 1-2 – piątek, godz. 8.05-8.50

      

     KOŁO SPORTOWE  

     kl. 1 – czwartek, godz. 15.45-16.30 – gry i zabawy sportowe

     kl. 2a,2b – piątek, godz.15.45-16.30 – gry i zabawy sportowe

     kl. 3-4 - piątek, godz. 14.55-15.40 – gry i zabawy sportowe

     kl. 3-4 - poniedziałek, godz. 14.55-16.30 – siatkówka

      

     SZACHY

     kl. 1 – poniedziałek, godz. 14.00-14.45

     kl. 2a – poniedziałek, godz. 14.55 -15.40              

     kl. 2b – poniedziałek, godz. 15.45-16.30

     kl. 3 – poniedziałek, godz. 8.05-8.50

      

     DAJĘ SŁOWO – koło językowe

     kl. 1 – poniedziałek, godz. 14.55-15.40

      

     KOŁO TANECZNE

     kl. 2a,2b – środa, godz.14.55-15.40

     kl. 3 – środa, godz. 15.45-16.30

      

     KOŁO MUZYCZNE

     kl. 2a – czwartek, godz. 15.45-16.30

     kl. 2b – czwartek, godz. 14.55-15.40

      

     WARSZTATY TEATRALNE

     kl. 3 – czwartek, godz. 15.45-16.30

      


     ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA W ROKU 2021/22 DLA KLAS 4-8


     FAKULTET HISTORYCZNY

     kl. 5-6poniedziałek, godz. 14.55-15.40

     kl. 7-8piątek, godz. 15.45-16.30

      

     FAKULTET MATEMATYCZNY

     kl. 4 - poniedziałek, godz. 14.00-14.45

     kl. 5 - poniedziałek, godz. 14.00-14.45

     kl. 6 - czwartek, godz. 14.55-15.40

     kl. 7a, 7b - poniedziałek, godz. 15.45-16.30

      

     WARSZTATY PLASTYCZNE

     kl. 4czwartek, godz. 15.45-16.30

     kl. 5piątek, godz. 15.45-16.30

     kl. 6piątek, godz. 14.00-14.45

      

     KOŁO SPORTOWE

     kl. 3-4 – poniedziałek, godz. 14.55-15.40 – siatkówka

     kl. 3-4 – piątek, godz. 14.55-15.40 – gry i zabawy sportowe

     kl. 5-6 – poniedziałek, godz. 15.45-16.30 – siatkówka

      

     KOŁO GIER PLANSZOWYCH

     kl. 4 – poniedziałek, godz. 15.45-16.30

     kl. 5 – czwartek, godz. 14.55-15.40

     kl. 6 – poniedziałek, godz. 14.55-15.40

     kl. 7a,7b – środa, godz. 14.55-15.40

      

     FAKULTET POLONISTYCZNY

     kl. 4 – środa, godz. 14.55-15.40 – twórcze pisanie

     kl. 5 – środa, godz. 8.05-8.50 – twórcze pisanie

     kl. 6 – wtorek, godz. 8.05-8.50 - twórcze pisanie

     kl. 7a, 7b – poniedziałek, godz. 15.45-16.30 – próby w kapciach, czyli wspólne czytanie scenariuszy teatralnych

      

     KONKURSY JĘZ. ANGIELSKIEGO - przygotowanie

     kl. 7a, 7b –środa, godz. 14.55-15.40

     kl. 8 – czwartek, godz. 15.45-16.30

      

     WARSZTATY SZYDEŁKOWE

     kl. 6 – czwartek, godz. 15.45- 16.30

      

     SZACHY

     kl. 4 – czwartek, godz. 8.05-8.50

      

     WARSZTATY TEATRALNE

     kl. 6 – piątek, godz. 14.55-15.40

      

      

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland