• Zajęcia dodatkowe

    •  

     Zajęcia dodatkowe dzielimy na bloki:

     1. Zajęcia rozwijające zainteresowania – koła, warsztaty, kluby KMO oraz fakultety (od 4 klasy). Ich głównym celem jest poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach, sensowne spędzanie czasu w szkole, kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

     2. Zajęcia wyrównawcze – realizowane od 4 klasy z wiodących przedmiotów. Głównym celem jest wsparcie uczniów w przezwyciężaniu trudności w przyswojeniu i opanowaniu treści programowych oraz stworzenie możliwości poprawy oceny z sprawdzianów. Zajęcia mają charakter indywidualnych konsultacji lub pracy nad konkretnym zagadnieniem w kilkuosobowych grupach uczniów.

     3. Zajęcia terapii pedagogicznej – na które uczęszczają uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     Udział w zajęciach dodatkowych nie podlega ocenianiu. Rodzice mogą uzyskać informacje na temat funkcjonowania dziecka w trakcie rozmowy indywidualnej z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia w czasie comiesięcznych spotkań z rodzicami.

     Szczegółowe informacje na temat oferty i zasad uczestnictwa są przekazywane uczniom i rodzicom w drugiej połowie września i są ustalane w planie lekcji.

     Zajęcia wyrównawcze i zajęcia terapii pedagogicznej  są priorytetowe. Zwolnienie z tych zajęć może nastąpić jedynie na podstawie oświadczenia rodziców.

      

     ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS 1-3

      

     1. KOŁO PLASTYCZNE

     kl. 1                      środa                                   godz. 14.55-15.40

     kl. 2                      środa                                   godz. 15.45-16.30

     kl. 3a i 3b            piątek                                  godz. 14.55-15.40

     1. KOŁO LOGICZNEGO MYŚLENIA

     kl. 2                      piątek                                  godz. 14.55-15.40

     kl. 3a i 3b            czwartek                             godz. 14.55-15.40

     1. KLUB MŁODEGO ODKRYWCY – koło przyrodnicze

     kl. 1                      czwartek                            godz. 14.55-15.40

     kl. 2                      środa                                  godz. 14.55-15.40

     kl. 3a i 3b            poniedziałek                      godz. 14.55-15.40

     1. PORANEK Z KSIĄŻKĄ

     kl. 1-3                   wtorek                                godz. 8.05-8.50

     1. KOŁO SPORTOWE  

     kl. 1                      poniedziałek                      godz. 14.55-15.40 – gry i zabawy sportowe

     kl. 2                      piątek                                  godz.15.45-16.30  – gry i zabawy sportowe

     kl. 3a i 3b            czwartek                             godz. 15.45-16.30  – gry i zabawy sportowe

     1. SZACHY

     kl. 1                      poniedziałek                      godz. 14.00-14.45

     kl. 2                      poniedziałek                      godz. 14.55 -15.40         

     kl. 3a i 3b            poniedziałek                       godz. 15.45-16.30

     kl. 1-3                  czwartek                             godz. 8.05-8.50 – rozgrywki szachowe

     1. DAJĘ SŁOWO – koło językowe

     kl. 2                      czwartek                             godz. 14.55-15.40

     1. WARSZTATY TEATRALNE

                 kl. 3a                    środa                                  godz. 14.55-15.40

                 kl. 3b                    poniedziałek                      godz. 14.00-14.45

     1. KOŁO TANECZNE

     kl. 3a i 3b             środa                                  godz. 15.45-16.30

      

      

     FAKULTETY I ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS 4-8

      

     1. FAKULTET HISTORYCZNY

     kl. 5-6                   środa                                   godz. 8.05-8.55 – „Z historią za pan brat”

     1. FAKULTET MATEMATYCZNY

     kl. 4                      poniedziałek                      godz. 14.00-14.45

     kl. 5                      poniedziałek                      godz. 14.00-14.45

     kl. 6                      poniedziałek                      godz. 14.55-15.40

     kl. 7                      czwartek                            godz. 14.55-15.40

     1. WARSZTATY PLASTYCZNE

     kl. 4                      czwartek                            godz. 15.45-16.30

     kl. 5                      piątek                                 godz. 14.00-14.45

     kl. 6                      czwartek                            godz. 14.45-15.40

     kl. 7                      piątek                                 godz. 15.45-16.30

     1. KOŁO SPORTOWE

              kl. 4-5                   poniedziałek                      godz. 15.45-16.30 – gry zespołowe

              kl. 5-6                   piątek                                  godz. 14.45-15.40 – siatkówka

     1. KOŁO GIER PLANSZOWYCH

     kl. 4                      poniedziałek                      godz. 14.55-15.40                         

     kl. 5                      czwartek                             godz. 14.55-15.40          

     kl. 6                      poniedziałek                       godz. 15.45-16.30

     1. FAKULTET POLONISTYCZNY

     kl. 4                      wtorek                                godz. 8.05-8.50

     kl. 5-6                   poniedziałek                      godz. 8.05-8.50 – twórcze pisanie

     1. KONKURSY JĘZ. ANGIELSKIEGO – przygotowanie do konkusów

     kl. 8a i 8b            poniedziałek                      godz. 15.45-16.30

     1. WARSZTATY SZYDEŁKOWE

     kl. 4                      poniedziałek                      godz. 8.05-8.50

     1. ROZGRYWKI SZACHOWE

     kl. 4                      środa                                  godz. 8.05-8.50

     1. WARSZTATY TEATRALNE

     kl. 4                    piątek                                 godz. 14.00-15.45

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.