• PAŹDZIERNIK 2022

      

     Dzień Edukacji Narodowej - Aktualności - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. bryg. dr. Romana Abrahama we Wrześni

      

     5 października            Dzień otwarty – zebrania z wychowawcami, rozmowy indywidualne z nauczycielami

     5-7 października        Wycieczka kl. 7, Jura Krakowsko-Częstochowska – odp. p. T. Wójcik

     6 października            Zajęcia profilaktyczne ze strażą miejską, kl. 1, 2 i 5 – odp. p. I. Pohorecka

     8 października            Piknik Rodzinny kl. 1-6  godz. 10.00-13.00

     10 października         Warsztaty „Świadomi młodzi”, Fundacja Edukacji Społecznej, kl. 8b
     – odp. p. I. Pohorecka

     10 października         Koncert w MIK - Lekcja muzyki - udział kl. 5,6,7, godz. 13.00

     11 października         Spotkanie ze srebrnym medalistą Paraolimpiady w Tokio, kl. 5
     – odp. p. T. Wójcik

     11 października         Wycieczka kl. 2 do gospodarstwa ekologicznego pp. Majlertów – odp. p. S. Mroczek-Poniatowska

     11 października         Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

     11 października         Próbny egzamin PET, kl. 8a - odp. p. J. Jaworska

     12 października         Zajęcia kl. 5 w Zamku Królewskim, godz. 9.30-12.15 – odp. p. M. Waracki

     12 października         Szkolenie dla nauczycieli z trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, godz. 16.00 – odp. p. dyrektor

     13 października         Zebranie w kl. 7, godz. 17.00 – odp. p. T. Wójcik

     13 października         Zajęcia w Domu Spotkań z Historią, kl. 3a - odp. p. A. Komorowska-Zaremba

     14 października          Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów, godz. 10.00
     – odp. p. B. Górka-Szczepanek

     17 października          Próbny egzamin PET, kl. 8b - odp. p. J. Jaworska

     19-28 października    Konkursy przedmiotowe, I etap – oddzielny grafik – org odp. p. A. Nowińska-Samsel i p. M. Waracki

     … października           Wyjście do synagogi, kl. 7 – odp. p. D. Depta-Marel

     20 października         Konferencja nt. egzaminu ósmoklasisty, godz. 12.00, org. OKE
     – udział dyrekcji

     25 października         Teatr Lalka „Ptak Zielonopióry”, kl. 1 i kl. 2, godz. 11.00 – org. p. B. Górka-Szczepanek, p. S. Mroczek-Poniatowska

     27 października         Zajęcia w Muzeum Polin, godz. 9.40-12.15, kl. 5 – odp. p. G Kańska

     21-23 października    XXVII Konferencja Programowa STO w Białymstoku - udział dyrekcji

     ... października           Pokazy fizyczne na Politechnice Warszawskiej, kl. 3b - odp. p. M. Klekot

     ... października           Spotkanie z ilustratorem książek i komiksów dziecięcych p. Tomaszem Lwem Leśniakiem, kl. 3b - odp. p. K. Lendzion, p. M. Klekot

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.