• Być uczniem/uczennicą w ''16''

    • Kandydat/kandydatka na ucznia/uczennicę 1 klasy w „16” powinien/powinna posiadać kilka umiejętności ogólnie określanych mianem „dojrzałości szkolnej” – co oznacza osiągnięcie pewnego poziomu wiedzy ogólnej, dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz rozwoju fizycznego umożliwiających dobry start w życiu.

     Celem spotkania rekrutacyjnego jest uzyskanie informacji na temat poziomu rozwoju w wyżej wymienionych obszarach. W czasie rekrutacji – dzieci w grupach 8-10 osobowych wezmą udział w spotkaniu z 3 nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej. Możliwy jest również udział pedagoga. Każde dziecko będzie miało do wykonania zadania indywidualne oraz będzie uczestniczyło w zabawach i zadaniach grupowych.

     Dziecko kandydujące do naszej szkoły:

     1. Umie się przedstawić, podać ile ma lat, gdzie mieszka, podpisać się.
     2. Potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie, zainteresowaniach, grupie rówieśniczej.
     3.  Wykonuje samodzielnie podstawowe czynności samoobsługowe: zapina guziki, zawiązuje sznurowadła, je samodzielnie posiłek, potrafi zwrócić się o pomoc/ informację do osoby dorosłej.
     4. Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.
     5. Umie zastosować w zabawie podane wcześniej reguły, potrafi zaczekać na swoją kolej, wysłuchać poleceń, współpracować z rówieśnikami.
     6. Liczy w zakresie 20.
     7. Dodaje i odejmuje (jeśli potrzeba z pomocą palców, patyczków) w zakresie 10.
     8. Odróżnia strony i położenie obiektów (lewa, prawa, nad ,pod, przed, za obok, między).
     9. Potrafi wysłuchać krótkiego tekstu, umie odpowiedzieć na pytania go dotyczące.
     10.  Znajdzie różnicę na przedstawionych dwóch obrazkach.
     11.  Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, umie ułożyć kilka ilustracji we właściwej kolejności tworząc historyjkę, umie o niej opowiedzieć.
     12.  Pokoloruje obrazek zgodnie z instrukcją.
     13. Zna pory roku, dni tygodnia.
     14. Posiada koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawną rączkę potrzebną do rysowania wycinania i pisania (wycięcie czegoś, narysowanie w liniaturze, narysowanie wg wzoru).
     15. Odczytuje globalnie (rozpoznaje całościowo) krótkie wyrazy w obrębie 23 liter polskiego alfabetu.
     16. Umie dzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby.
     17. Potrafi podpisać rysunek (np. pies, kot, wazon).

     Z punktu widzenia założeń wychowawczych szkoły obserwowane będą również umiejętności społeczne, sposób nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, funkcjonowanie w grupie, reagowanie na polecenia i uwagi.

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.