• Wyniki egzaminu ósmoklasisty

     rok szkolny

     przedmiot

     nasza szkoła

     Egzamin 8SP

     2020/2021

     język polski

     matematyka

     język angielski

     73%

     82%

     99%

     Egzamin 8SP

     2019/2020

     język polski

     matematyka

     język angielski

     83%

     83%

     95%

     Egzamin 8SP

     2018/2019

     język polski

     matematyka

     język angielski

     88%

     88%

     98%

      

     Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

     rok szkolny

     przedmiot

     wskaźnik łatwości dla szkoły w %

     Sprawdzian 6SP 2015/2016

     język polski

     matematyka

     język angielski

     85,0

     87,9

     96,2

     Sprawdzian 6SP 2014/2015

     język polski

     matematyka

     język angielski

     90,4

     88,9

     97,8

     rok szkolny

     średni wynik dla szkoły w pkt

     wskaźnik łatwości dla szkoły w %

     Sprawdzian 6SP 2013/2014

     36

     90

     Sprawdzian 6SP 2012/2013

     32,17

     80

     Sprawdzian 6SP 2011/2012

     33,84

     85

     Sprawdzian 6SP 2010/2011

     33,8

     85

     Sprawdzian 6SP 2009/ 2010

     33,9

     85

     Sprawdzian 6SP 2008/ 2009

     34,89

     87

     Sprawdzian 6SP 2007/ 2008

     34,84

     87

     Sprawdzian 6SP 2006/ 2007

     37,44

     94

     Sprawdzian 6SP 2005/ 2006

     35,6

     89

     Sprawdzian 6SP 2004/ 2005

     35,65

     89

     Sprawdzian 6SP 2003/ 2004

     33,68

     84

     Sprawdzian 6SP 2002/ 2003

     34,11

     85

     Sprawdzian 6SP 2001/ 2002

     36,89

     92

      

     Wyniki egzaminu gimnazjalnego (2001-2018)

     Lata

     Średni wynik naszej szkoły

     Egzamin G 2001/2002

     79,50 na 100

     Egzamin G 2002/2003

     82,22 na 100

     Egzamin G 2003/2004

     77,39 na 100

     Egzamin G 2004/2005

     76,50 na 100

     Egzamin G 2005/2006

     87,83 na 100

     Egzamin G 2006/2007

     82,86 na 100

     Egzamin G 2007/2008

     82,17 na 100

     Egzamin G 2008/2009

     83,20 na 100

     Egzamin G 2009/2010

     84,77 na 100

     Egzamin G 2010/2011

     78,57 na 100

     Egzamin G 2011/2012

     jęz. polski 88,3%

     historia i WOS 80,8%

     matematyka 86,1%

     przyrodnicze 74,5%

     Egzamin G 2012/2013

     jęz. polski 81,9%

     historia i WOS 77,0%

     matematyka 74,6%

     przyrodnicze 80,7%

     j. angielski (podst.) 99,0%

     j. angielski (rozszerz.) 93,7%

     Egzamin G 2013/2014

     jęz. polski 81,8%

     historia i WOS 74,8%

     matematyka 86,3%

     przyroda 82,1%

     j. angielski (podst.) 98,4%

     j. angielski (rozszerz.) 91,9%

     Egzamin G 2014/2015

     jęz. polski 82,7%

     historia i WOS 77,6%

     matematyka 80,3%

     przyroda 74,2%

     j. angielski (podst.) 96,9%

     j. angielski (rozszerz.) 92%

     j. niemiecki (podst.) 100%

     j. niemiecki (rozszerz.) 98%

     Egzamin G 2015/2016

     jęz. polski 85,4%

     historia i WOS 77,5%

     matematyka 79,1%

     przyroda 78,6%

     j. angielski (podst.) 97,4%

     j. angielski (rozszerz.) 94%

     j. niemiecki (podst.) 95%

     Egzamin G 2016/2017

     jęz. polski 86,1%

     historia i wos 82,1%

     matematyka 80,4%

     przyroda 74,9%

     j. angielski (podst.) 98,6%

     j. angielski (rozszerz.) 93,6%

     Egzamin G2017/2018

     jęz. polski 88%

     historia i wos 81%

     matematyka 85%

     przyroda 94%

     j. angielski (podst.) 98%

     j. angielski (rozszerz.) 91%

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland