• Grudzień 2022

      

     Życzenia świąteczne - PKA Życzenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKAŻyczenia świąteczne - PKA

     1 grudnia               Warsztaty dla kl. 1-3 „Kraina eksperymentu” – org. rodzic z kl. 1

     1 grudnia               Konkurs o Zdrowiu „Higieja” – odp. p. E. Grabowska-Borowa

     1 grudnia               Konferencja nt. myślenia krytycznego – udział p. dyrektor

     1 grudnia               Szkolenie Rady Nauczycieli z trenerem PTP część II – odp. p. dyrektor

     2 grudnia               Konkurs kuratoryjny „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej” – odp. p. M. Waracki

     5 grudnia               Lekcja muzyki – koncert w MIK, udział klas 5-7, godz. 13.00

     6 grudnia               Próbny egzamin ósmoklasisty – jęz. polski

     6 i 7 grudnia          II część 1 etapu OJAJ – test online, udział 21 osób – odp. p. G. Kańska, p. J. Jaworska, p. M. Hordejuk

     6 grudnia               kl. 3a w Filharmonii „Górale i Mikołaj”, godz. 12.00 – odp. p. A. Komorowska-Zaremba

     6 grudnia               kl. 2 w kinie Muranów „Magiczne święta Kacpra i Emmy” – odp. p. S. Mroczek-Poniatowska

     6 grudnia               kl. 7 na festiwalu Watch Docs „Czas na bunt! Zakaz filmowania” – odp. p. T Wójcik

     6-16 grudnia         Wystawa szopek – odp. p. A. Komorowska-Zaremba

     7 grudnia               Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka

     7 grudnia               kl. 3b w Muzeum Etnograficznym „Święta Bożego Narodzenia” – odp. p. M. Klekot 

     7 grudnia               kl. 1 w Filharmonii „Górale i Mikołaj”, godz. 12.00 – odp. p. B. Górka-Szczepanek

     7 grudnia               kl. 4 w Polin „Żydowska tradycja kuchenna” – odp. p. A. Grzywacz

     7 grudnia               Świąteczny kiermasz piernikowy - odp. świetlica

     7 grudnia               Dzień otwarty – zebrania z wychowawcami, rozmowy indywidualne z nauczycielami

     8 grudnia               Próbny egzamin ósmoklasisty – jęz. angielski

     12 grudnia             kl. 1 w Fabryce Elfów – odp. p. B. G-Szczepanek

     12 grudnia             kl. 4 w pracowni projektantki i graficzki, godz. 11.00 – odp. p. A. Grzywacz

     13 grudnia             kl. 2 i 3b, warsztaty świąteczne z Damą z wiertarką – odp. p. M. Klekot i p. S. Mroczek-Poniatowska

     13 grudnia             kl. 3a na warsztatach kulinarnych w Muzeum Etnograficznym – odp. p. A. Komorowska-Zaremba

     13 grudnia            Spotkanie Dyrektorów szkół i Prezesów kół warszawskiego środowiska STO, godz. 18.00

     14 grudnia             Finał Tytana Wioślarskiego Warszawy, udział 17 uczniów z kl. 5-8 – odp. p. T. Wójcik

     14 grudnia             kl. 3b na warsztatach w Warszawskim Domu Piernika – odp. M. p. Klekot

     19 grudnia             Szkolne świąteczne kolędowanie, godz. 11.00

     Do 19 grudnia       Przekazanie ocen przewidywanych na I semestr

     20 grudnia             kl. 5 z wizytą w firmie Google, godz. 9.00 – odp. p. G. Kańska

     21 grudnia             kl. 3b w teatrze Baj na spektaklu  „Dziadek do orzechów” – odp. p. M. Klekot

     22 grudnia             kl.1 i 2 w Teatrze Baj „Dziadek do orzechów”, godz. 10.00 – odp. p. S. Mroczek-Poniatowska, p. B. Górka-Szczepanek

     do 22 grudnia       Składanie podań na wyższą ocenę – dot. kl. 7-8

     23-31 grudnia       Przerwa świąteczna

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.