• SKT nr 26 STO

   •  

    Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO. Zarząd SKT nr 26 STO stanowi 7 osób, które są wybierane spośród grona członków SKT 26 STO na trzyletnią kadencję. Członkiem koła może być każda pełnoletnia osoba związana ze szkołą (rodzice, nauczyciele, pracownicy, osoby współpracujące ze szkołą).

     

    Władze Zarządu:

    p. Marzenna Zapalska – prezes

    p. Juliusz Banaszek – wiceprezes

    p. Mirosław Matusik – skarbnik

    p. Małgorzata Kędzierska – sekretarz

    p. Rafał Godoń

    p. Małgorzata Sikorska

    p. Paweł Szabelewski

     

    Numer KRS: 0000060329

    NIP: 525-15-55-790

     

    Strona STO

    Statut STO

     

     


     

    Zostań Darczyńcą „16”

    Wpłać 1% swojego podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO

    które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową nr 16 STO

     

    Szanowni Państwo,

    Jak co roku zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie naszej szkoły 1%.

    Całość kwoty jest przeznaczana na poprawę warunków nauki i pracy uczniów i nauczycieli 16.

    Środki zebrane w ostatnich latach pozwoliły m.in. na generalną modernizację pracowni przyrodniczej, zakup pomocy dydaktycznych, mebli – w tym nowoczesnych, komfortowych krzeseł dla dzieci – oraz sfinansowanie udziału uczniów w egzaminach zewnętrznych MOVERS i PET.

    Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli nasze starania o tworzenie nowoczesnej, dobrze wyposażonej szkoły.

    Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podatnik może przeznaczyć 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego na potrzeby szkoły.

    Jak to zrobić?

    W każdym formularzu znajduje się część zawierająca „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W zeznaniu podatkowym należy podać numer wpisu do KRS wybranej OPP oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

    Nie trzeba przytaczać pełnej nazwy organizacji, w rubrykach należy wpisać:

    Numer KRS – 0000060329

    Wnioskowana kwota – 1%

    NIP 525-15-55-790

    Od maja lokalne urzędy skarbowe będą przekazywać wnioskowane kwoty na rzecz Koła.

     

    Wspierajmy szkołę i dobrą edukację!

    Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę

    Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice z „16”

     

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.