• SKT nr 26 STO

   •  

    Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 16 jest Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – organizacja pożytku publicznego.

     

    Numer KRS: 0000060329

    NIP: 525-15-55-790

     

    Strona STO

    Statut STO

     

    Władze Zarządu:

    p. Małgorzata Kędzierska – prezes

    p. Rafał Godoń – wiceprezes

    p. Mirosław Matusik – skarbnik

    p. Małgorzata Sikorska – sekretarz

    p. Andrzej Pośniak

    p. Paweł Szabelewski

    p. Marzenna Zapalska

     

     

     

    Nadzór Pedagogiczny – Kuratorium Oświaty

    Al. Jerozolimskie 32, 00-508 Warszawa, tel. 22 551-24-00

     

     


     

    Zostań Darczyńcą „16”

    Wpłać 1% swojego podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO

    które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową nr 16 STO

     

    Szanowni Państwo,

    Jak co roku zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie naszej szkoły 1%.

    Całość kwoty jest przeznaczana na poprawę warunków nauki i pracy uczniów i nauczycieli 16.

    Środki zebrane w ostatnich latach pozwoliły m.in. na generalną modernizację pracowni przyrodniczej, zakup pomocy dydaktycznych, mebli – w tym nowoczesnych, komfortowych krzeseł dla dzieci – oraz sfinansowanie udziału uczniów w egzaminach zewnętrznych MOVERS i PET.

    Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli nasze starania o tworzenie nowoczesnej, dobrze wyposażonej szkoły.

    Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podatnik może przeznaczyć 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego na potrzeby szkoły.

    Jak to zrobić?

    W każdym formularzu znajduje się część zawierająca „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W zeznaniu podatkowym należy podać numer wpisu do KRS wybranej OPP oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

    Nie trzeba przytaczać pełnej nazwy organizacji, w rubrykach należy wpisać:

    Numer KRS – 0000060329

    Wnioskowana kwota – 1%

    NIP 525-15-55-790

    Od maja lokalne urzędy skarbowe będą przekazywać wnioskowane kwoty na rzecz Koła.

     

    Wspierajmy szkołę i dobrą edukację!

    Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę

    Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice z „16”

     

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland