•  

   

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO

    Adres:
    al. Solidarności 113 c
    00-140 Warszawa
    woj. mazowieckie

    tel./fax: (22) 625-15-12

    e-mail: sekretariat@szkola16sto.pl

     

 •  

   

   

   


   • Sekretariat

    poniedziałek 8.00-16.00
    wtorek 8.00-16.00
    środa 8.00-17.30
    czwartek 8.00-16.00
    piątek  8.00-16.00

        

                 

                   

       

            

    Sekretariat prowadzą Kinga Jackl i Agnieszka Padjasek

     

     

 •  

   

   • Konto

    SSP nr 16 STO - wpłaty z tytułu czesnego, opłaty wpisowej, ubezpieczeń i innych opłat

    PKO BP S. A. IX O/WARSZAWA

    81 1020 1097 0000 7002 0104 2738

    Opłaty wnosimy do 5. dnia każdego miesiąca na konto Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, czesne za miesiąc (nazwa miesiąca).

     

    SKT nr 26 STO - wpłaty 1% podatku dochodowego oraz darowizny na rzecz szkoły

    83 1020 1097 0000 7502 0094 0510

    Numer KRS – 0000060329 Wnioskowana kwota – 1%

     

     

 • Gabinet pomocy doraźnej

  pielęgniarka Ewa Lewandowska

  poniedziałek - piątek: 10:00-15:00

 •  

  Biblioteka

  Karolina Lendzion
  Martyna Klekot

  wtorek 13.00-16.00
  środa 13.00-16.30
  czwartek 12.30-16.30
  piątek 9.00-12.00

   

 • Dziennik elektroniczny

  W sytuacjach problemowych związanych z funkcjonowaniem "Dziennika elektronicznego" można dzwonić do działu pomocy technicznej "Librus" w dniach pon.-pt. w godz. 8.00-18.00 pod nr tel. 32-350-85-85 w. 6 lub wysłać e-mail na adres: pomoc@librus.pl

 •  

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

  ul. Dzielna 1 A, tel. (22) 636-66-99 dyr. Dominika Bielecka

  naszą szkołą opiekuje się p. Wioletta Wojciechowska

  www.ppp12.waw.pl

   

  Pedagog

  Ina Pohorecka

  Poniedziałek 9.30-12.30
  Wtorek 9.30-13.00

  Czwartek 9.30-13.00

   

  Terapeuta pedagogiczny

  Dorota Górniak

  Środa 12.45-16.30
  Czwartek 12.45-16.30
  Piątek 11.50-16.30

   

   
 • Dyrektor

  Beata Wiśniewska-Tomczak

  zaprasza Rodziców w środy w godz. 15.00-17.30

   

  Wicedyrektor

  Agnieszka Nowińska-Samsel

   

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland