• Wrzesień 2019

      

      

     2 września             Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, godz. 10.00 – odp. dyr.

     4 lub 5 września   Piknik wśród donic dla kl. 6-8 – odp. p. Anna G. i p. Grażyna K.

     6 września             Wyjście integracyjne kl. 4 do Powsina, godz. 9.00-13.30 – odp. p. Tomasz W.

     8 września             Szkolenie do programu Archi-przygody, Wydział Architektury PW – udział p. Anny K-Z.

     11 września           Wyjście integracyjne kl. 5a i 5b do Hula-Kuli, godz. 10.00-13.00 – odp. wychowawcy

     11 września           Zebranie w kl. 1, godz. 16.30 – odp. p. Beata G-Sz.

     11 września           Zebranie w kl. 5b, godz. 16.30 – odp. p. Michał H.

     12 września           Narada dyrektorów szkół, organizator Kuratorium Oświaty, godz. 10.00 – udział dyr.

     9-11 września       Próbny egzamin z jęz. ang. PETfs w kl. 8 – odp. p. Grażyna K.

     14-15 września     45 Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, konferencja dydaktyczna -  udział p. Anny B.

     18 września           Udostępnienie uczniom i rodzicom informacji na temat zajęć rozwijających                                          zainteresowania – odp. dyr.

     16 września           IX Szkolny turniej unihokeja, godz. 14.00-17.00 – odp. p. Tomasz W.

     18 września           Kurs pierwszej pomocy I st.  dla Rodziców i Nauczycieli, godz. 17.00-20.00 – odp. Dyr.

     20-22 września     XXVIII Międzynarodowa Konferencja Anglistów IATEFL w Gdańsku – udział
                                      p. Ewy M., p. Grażyny K., i p. Joanny  J.

     21 września           Tour de Górka – zawody rowerowe, godz. 10.00-14.00

     22 września           Biegi przełajowe, godz. 10.00-14.00 – odp. p. Agnieszka K.

     23 września           Początek fakultetów i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

     23 września           kl. 6 na lekcji w Muzeum PW, godz. 10.45-13.15 – odp. p. Marcin W.     

     24-26 września     Próbny egzamin z jęz. ang. MOVERS w kl. 5a i 5b – odp. p. Grażyna K., p. Ewa M.

     25 września          Rada Nauczycieli Zespołu Szkół, godz. 16.00 – odp. dyr.

     26 września           Europejski Tydzień Sportu na AWF, szermierka dla kl. 7-8 – odp. p. Tomasz W.

     27 września           Klasy 1-3 – całodniowa wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, warsztaty,                                           godz. 9.00-16.30 – odp. wychowawcy

     … września            Lekcje w ramach XXII Festiwalu Nauki – odp .p. Anna B.

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.