• Nasza szkoła jest szkołą Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO).

     STO to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie prowadzi prawie 100 szkół i przedszkoliktóre zapewniają dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju. W placówkach prowadzonych przez STO uczy się obecnie ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

     Społeczne Towarzystwo Oświatowe działa poprzez samodzielne koła terenowe (SKT). SKT nr 26 STO – organ, który prowadzi naszą szkołę – jest jednym z ponad 70 kół terenowych STO. Przedstawiciele kół i szkół spotykają się co roku na Konferencji Programowej STO i zdobywają nowe umiejętności podczas Wakacyjnej Szkoły STOCo kilka lat, zgodnie z postanowieniami Statutu STO, delegaci z kół terenowych wybierają władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym Zarząd Główny STO.

     STO wspiera koła w prowadzeniu szkół. Stowarzyszenie działa również na rzecz poprawy jakości edukacji, zabiegając o to, by polska szkoła była nowoczesna, otwarta na świat i przyjazna uczniom. Przedstawiciele STO regularnie zabierają głos w sprawach ważnych dla polskiej szkoły, a stowarzyszenie konsultuje i opiniuje projekty aktów prawnych, dotyczących oświaty. STO wspiera także inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

     Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia.

     Przykładowe projekty STO:

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.