• Koncepcja programowa

    •  

      

     NASZA SZKOŁA

      

     • kameralna, bezpieczna, mądra, zrównoważona i przyjazna młodemu człowiekowi
     • stały, zaangażowany zespół życzliwych i konsekwentnych wychowawczo nauczycieli, którzy nieustannie kształcą się i podnoszą swoje kompetencje
     • zadbany teren, estetyczne sale lekcyjne z klimatyzacją, pracownie przedmiotowe

      

     TAK KSZTAŁCIMY

      

     • rozszerzanie podstaw programowych (dodatkowe godziny wybranych przedmiotów, fakultety, zajęcia dodatkowe) w oparciu o ciekawe źródła
     • dodatkowy przedmiot „Wstęp do filozofii” w klasach 7 i 8
     • obowiązkowa nauka języków obcych – angielskiego w wymiarze 5 godz. tygodniowo (w 1. klasie 4 godz.), niemieckiego lub hiszpańskiego od 6 klasy w wymiarze 2 godz. tygodniowo
     • po 4 latach nauki języka angielskiego organizacja i przeprowadzenie egzaminu Movers – październik/listopad – w klasie 5. Ponadto obowiązkowe zajęcia (w wymiarze 1 godz. tygodniowo) w klasach 7 i 8 przygotowujące do egzaminu PET. Egzaminy Movers i PET odbywają się na terenie szkoły, która jest certyfikowanym partnerem British Council w ramach Addvantage Member Scheme
     • możliwość wyboru fakultetów i zajęć rozwijających zainteresowania, m.in.: Klub Młodego Odkrywcy, fakultet historyczny, fakultet matematyczny, warsztaty plastyczne, koła sportowe – np. piłka nożna, koło gier planszowych, fakultet polonistyczny, British Humour, Lego Logos, szachy
     • część fakultetów w wyższych klasach prowadzona metodą projektu
     • lekcje etyki prowadzone metodą Lipmana – dociekań filozoficznych
     • na zajęciach etyki i katechezy, w ramach autorskiego programu dotyczącego dialogu międzykulturowego, spotkania dla uczniów najstarszych klas z przedstawicielami różnych wyznań, kultur
     • WF w nowoczesnej hali i sali sportowej, w klasach 1-6 basen, w klasach 1-3 korektywa
     • zajęcia wyrównawcze z wiodących przedmiotów i konsultacje z jęz. angielskiego
     • dodatkowe zajęcia w klasie 8 przygotowujące do egzaminów
     • w klasach 7 i 8 warsztaty na temat technik uczenia się, sztuki prezentacji, radzenia sobie ze     stresem, metod relaksacji

      

     DBAMY O WYCHOWANIE

      

     • spójny skład zasad i norm zawarty w „Składzie zasad uczniowskich”
     • kształtowanie świadomości związanej z ekologią, zachęcanie do praktycznego stosowania zasad zdrowego odżywiania
     • zajęcia dla dzieci na temat komunikacji w grupie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
     • opieka pedagoga, terapeuty pedagogicznego, psychologa
     • wsparcie dla rodziców – cykliczne spotkania z pedagogiem, propozycje udziału w szkoleniach

      

     KULTURALNIE I SPOŁECZNIE

      

     • bardzo aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, ze szczególnym akcentem na element wychowania przez sztukę – wystawy w MSN, CSW, Zachęcie, pracowni V9, lekcje w Zamku Królewskim, Muzeum POLIN, akcja Labirynt w siedzibie Symfonii Varsovii, wydarzenia w Mazowieckim Instytucie Kultury, cykliczne koncerty
     • współpraca z Centrum Nauki Kopernik, AIESEC in Poland, Wydziałem Pedagogicznym UW, Strażą Miejską, Fundacją Szkoła na Widelcu, akredytowanym Centrum Szkoleniowym federacji EFR w Polsce
     • uroczystości szkolne organizowane w formie niekonwencjonalnych akcji artystycznych, które nierzadko odwołują się do sztuki współczesnej, rozszerzają wiedzę i wyobraźnię, budują przynależność do środowiska, aktywizują społeczność szkolną, w nowoczesny sposób mówią o patriotyzmie
     • coroczne wyjazdy do zielonej szkoły (obowiązkowe), obozy zimowe i letnie (dla chętnych)
     • wydarzenia szkolne: m.in. Festiwal Naukowy, Piknik, Plener Twórczy, Festiwal Piosenki Angielskiej, Konkurs Recytatorski, Święto Niepodległości, Festiwal Talentów, Szkolne Zawody Pływackie, Prima Aprilis z Matematyką
     • aktywny udział w zawodach sportowych, konkursach, igrzyskach – językowych, matematycznych, artystycznych, z przedmiotów przyrodniczych
     • czynny udział w akcjach charytatywnych m.in. WOSP, akcja świąteczna dla podopiecznych ośrodka w Dorohusku

      

     TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

      

     Zależy nam, aby każda uczennica i każdy uczeń na miarę swoich możliwości uczyli się i poznawali świat, byli samodzielni, prawdomówni, otwarci, zaangażowani społecznie, dzielni i odpowiedzialni*. Jest dla nas ważne, żeby nasi wychowankowie potrafili i chcieli współpracować z innymi, nawiązywali dobre koleżeńskie relacje, mieli swoje zdanie, ale również umieli dążyć do kompromisu. Istotne jest dla nas także, żeby nasze uczennice i nasi uczniowie dbali o swoje zdrowie oraz byli wrażliwi na kwestie ekologiczne.

     Staramy się znaleźć równowagę między solidną nauką wymagająca zaangażowania, pracy i rzetelności ze strony uczniów, a poszerzaniem horyzontów młodych ludzi m.in. poprzez udział w działaniach artystycznych, koncertach muzycznych, interesujących programach m.in. Akademii Sztuki Myślenia, Bakcyl, Design Thinking Week, spotkaniach z interesującymi osobami – autorytetami w swoich dziedzinach.

      

     Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO

     *Triada wartości będących podstawą programów wychowawczych w szkołach STO

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland