•  

     PRACA ZDALNA

     ZASADY DOBREJ WSPÓŁPRACY w SSP nr 16 STO

     Dokument został stworzony, by pomóc wszystkim zainteresowanym (uczniom, nauczycielom, rodzicom) w efektywnym i spokojnym funkcjonowaniu w pracy zdalnej szkoły.

     1. Godziny pracy szkoły zdalnej
      1. Szkoła (czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice) funkcjonuje w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Poza tymi godzinami rodzice, nauczyciele i uczniowie dzwonią do siebie tylko w wyjątkowo ważnych sprawach.
      2. Pomiędzy zajęciami on-line przerwy trwają co najmniej 15 minut.
     2.   Zasady bezpieczeństwa i higieny
      1. W czasie zajęć uczniowie zgłaszają nauczycielowi potrzebę opuszczenia lekcji czy odejścia od komputera.
      2. Podczas przerw dbamy o swoje zdrowie – robimy ćwiczenia, odrywamy wzrok od komputera, jemy zdrowe przekąski/ posiłki, wietrzymy i chwilowo opuszczamy pomieszczenie.
      3. Uczniowie i nauczyciele przygotowują swoje miejsce pracy, tak, by móc swobodnie pisać, korzystać z potrzebnych materiałów.
      4. W miejscu pracy dbamy o porządek i ograniczenie rozpraszających rzeczy, warto zadbać o ciszę. Pamiętamy, by to, co pokazujemy przez kamerę, nie rozpraszało innych.
     3.   Zasady ogólne w pracy zdalnej
      1. Nauczyciele i uczniowie punktualnie logują się na zajęcia.
      2. Nauczyciele kończą lekcję o wyznaczonej w planie godzinie.
      3. Uczniowie mają obowiązek codziennego korzystania z dziennika elektronicznego i logowania się w TEAMS.
      4. Czas lekcji poświęcony jest tylko na nią, angażujemy się w zajęcia i czynnie w nich uczestniczymy. Obowiązują te same formy aktywności co na zajęciach w szkole. Korzystanie z prywatnych czatów jest równoznaczne z rozmawianiem na zajęciach. Udostępniamy tylko materiały związane z lekcją za zgodą prowadzącego je nauczyciela.
      5. Wszelkie posiłki jemy pomiędzy zajęciami.
      6. O prawidłowe działanie sprzętu dbamy przygotowując się do zajęć przed lekcją.
      7. W czasie oczekiwania na zajęcia jesteśmy dla siebie życzliwi, pamiętamy o witaniu się.
      8. Na czas lekcji pamiętamy o wyciszeniu/ wyłączeniu wszelkich powiadomień mogących zakłócać lub dekoncentrować podczas zajęć.
      9. Dbamy o swoją prywatność, nie nagrywamy ani dźwięku, ani obrazu z zajęć.
      10. Na zajęciach obowiązują zasady ustalone przez nauczyciela, w tym również: włączanie/ wyłączanie kamery.
      11. Tylko nauczyciel może wyciszać mikrofony i usuwać ze spotkania uczestników zajęć.
      12. Uczniowie i nauczyciele ubierają się stosownie, są gotowi na włączenie kamery.
      13. Login i hasło nie mogą być udostępniane.
     4.     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia wyrównawcze
      1. Jeśli uczeń potrzebuje wsparcia, zgłasza to nauczycielowi, który proponuje formy i terminy kontaktu.  Uczeń ma obowiązek wywiązać się z ustalonych działań.
      2. Jeśli nauczyciel przedmiotu, ze względu na trudności edukacyjne, widzi konieczność uczestniczenia ucznia w zajęciach wyrównawczych, informuje o tym ucznia i jego rodziców, ustala terminy i formy wsparcia. Stają się one obowiązkowe do czasu poprawy umiejętności.
      3. Uczeń łamiący zasady (m. in. nieprzygotowany, utrudniający prowadzenie zajęć, stale spóźniający się) ponosi konsekwencje zgodnie z SSO, może mieć również wpisaną za takie zajęcia nieobecność nieusprawiedliwioną.
      4. Fakultety i koła zainteresowań prowadzone są, w miarę możliwości, on-line.
     5. Zwolnienia/zaległości
      1. Każdą nieobecność na zajęciach zdalnych rodzice usprawiedliwiają zgodnie z SSO.
      2. Uczeń ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić zaległości wynikające z nieobecności na lekcji.
     6.    Zasady obowiązujące Rodziców
      1. Rodzice powinni zgłaszać planowaną nieobecność dzieci.
      2. Rodzice uczestniczą w zebraniach klasowych, utrzymują kontakt z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów, w razie potrzeby umawiają się na spotkania indywidualne.
      3.  Rodzic ma obowiązek co najmniej co drugi dzień zapoznawać się z korespondencją ze szkoły (dziennik elektroniczny Librus, strona internetowa szkoły, wiadomości elektroniczne).
      4. W czasie lekcji rodzic nie uczestniczy z dzieckiem w zajęciach, pozostawia dziecku prawo do popełniania błędu i pracy we własnym tempie.
      5. Rodzice dbają o komfort dziecka w pracy zdalnej pomagając w ustaleniu i przygotowaniu miejsca do pracy oraz dbając o właściwą eksploatację i serwis używanych urządzeń.
      6. Rodzice umożliwiają swoim dzieciom efektywną pracę zdalną poprzez  ograniczenie z nimi kontaktu podczas lekcji (nie dzwonią, nie umawiają kurierów, nie zagadują, nie przechodzą).
      7. Rodzice prowadzą prywatne lub zawodowe rozmowy telefoniczne/ spotkania zdalne tak, by nie zakłócać pracy dziecka.

     Zasady zatwierdzone przez Radę Nauczycieli SSP nr 16 STO na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r. oraz zatwierdzone przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r.                                                                                

                 Prezes SKT nr 26 STO                                                               Dyrektorka SSP nr 16 STO

     Marzenna Zapalska                                                              Beata Wiśniewska-Tomczak

                                                                                                         

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.