• Opłaty

    •  

     Nasza szkoła jest instytucją non-profit – pozyskiwane środki są przeznaczane wyłącznie na jej prowadzenie. Szkoła jest finansowana z opłat  wnoszonych przez rodziców i subwencji oświatowej.

     1. W roku szkolnym 2022/23 opłata za szkołę wynosi:

      1980 zł – I dziecko

      1870 zł – II dziecko

      1610 zł – II i kolejne dziecko

      1390 zł – dziecko pracownika

      Czesne w szkole jest wpłacane do 5 dnia każdego miesiąca na konto szkoły: 81 1020 1097 0000 7002 0104 2738

     2. Czesne w naszej szkole jest wpłacane przez 10 miesięcy w roku.
     3. Wpisowe wynosi 2500 zł, płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do 1 klasy. Do klas wyższych wysokość wpisowego jest mniejsza i wynosi odpowiednio:
      • klasy 1-3 – 2500 zł
      • klasy 4-6 – 2000 zł
      • klasy 7-8 – 1500 zł
     4. Opłata rekrutacyjna – wynosi 250 zł i jest jednakowa dla kandydatów do wszystkich klas.
     5. Obiady 2-daniowe w cenie 18,00 zł/zestaw (3,50 zł sama zupa, natomiast 15,50 zł samo drugie danie).
     6. Darowizny na rzecz szkoły można wpłacać na konto szkoły: 81 1020 1097 0000 7002 0104 2738

      

     Zasady opisywania przelewu z tytułu czesnego i innych przelewów na rachunek szkoły:

     Opłaty wnosimy do 5. dnia każdego miesiąca na konto Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w PKO BP IX O/Warszawa nr 81 1020 1097 0000 7002 0104 2738 tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, czesne za miesiąc (nazwa miesiąca).

      

     W czesnym oferujemy:

     1. Opieka w godz. 7.30-17.30 (w tym świetlica w godz. 14.00-17.30).
     2. Realizacja podstawy programowej wraz z rozszerzeniem programu o:
      • 4 dodatkowe godziny edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3,
      • 1 godzina tygodniowo rytmiki w kl. 1-3,
      • 1 dodatkowa godzina tygodniowo matematyki w kl. 4-8,
      • 1 dodatkowa godzina tygodniowo przyrody w kl. 4,
      • 1 dodatkowa godzina tygodniowo jęz. angielskiego w kl. 7 i 8 – przygotowanie do egzaminu PET,
      • 1 dodatkowa godzina tygodniowo obowiązkowych zajęć w kl. 8, przygotowujących do egzaminu z jęz. polskiego i matematyki
      • 1 godzina tygodniowo podstaw filozofii w kl. 7-8.
     3. Język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo w kl. 1 oraz 5 godzin tygodniowo w kl. 2-8, w systemie 3 godziny w podziale na grupy, 2 godziny całą klasą.
     4. W kl. 7 i 8 zajęcia na temat technik uczenia się, organizacji nauki, radzenia sobie ze stresem – prowadzone przez pedagoga oraz wykładowcę z UW.
     5. Egzaminy Cambridge z jęz. angielskiego (Movers, PET).
     6. Drugi język (niemiecki lub hiszpański) od 6 kl. w wymiarze 2 godzin w tygodniu (w cyklu kształcenia 6 godzin, w MEN 4 godziny).
     7. WF – zajęcia prowadzone od 1 klasy przez nauczyciela WF w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina korektywy w kl. 1-3, zajęcia na basenie w kl. 1-6.
     8. Wszystkie zajęcia rozwijające zainteresowania – w r. szk. 2021/22 jest 27 zajęć dla kl. 1-3 oraz 26 zajęć dla kl. 4-8
     9. Zajęcia z pedagogiem (w tym zajęcia w ramach godzin wychowawczych na temat komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami) psychologiem, terapeutą pedagogicznym.
     10. Diagnoza terapeuty pedagogicznego na początku kl 1.
     11. Codzienna opieka pielęgniarki w godz. 10.00-15.00.
     12. Dostęp do dziennika elektronicznego Librus.
     13. Szafka na książki, zeszyty, przybory dla każdego dziecka.
     14. Dostęp do wody źródlanej.
     15. Podręczniki i ćwiczenia z wiodących przedmiotów – w ramach dotacji ministerialnej.

     Dodatkowo płatne:

     • Wyjazdy do zielonych, białych szkół
     • Nieobligatoryjne zajęcia logopedyczne
     • Bilety do kina, teatru, muzeów
     • Uczestnictwo w odpłatnych zawodach, konkursach
     • Obiady
     • Nieobligatoryjne ubezpieczenie

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.