• Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
      • sekretariat@szkola16sto.pl
      • (22) 625-15-12
      • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland